LUẬT LAO ĐỘNG

Tiểu bang California có nhiều luật bảo về quyền lợi cho người đi làm. Các luật sư tại Marlis Park cương quyết chỉ bảo vệ quyền lợi của người nhân viên trong khi những văn phòng luật khác thường giúp cả người chủ lẫn người làm công. Chúng tôi lập nên văn phòng này với mục đích duy nhất là để giúp đỡ những người làm công như bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu quyền lợi của bạn bị xâm hại.

BỒI THƯỜNG TAI NẠN

Nếu bạn bị tai nạn dù là xe cộ hay vì những bất cẩn của người khác, bạn không cần phải lo lắng về những vấn đề pháp lý vì đã có chúng tôi. Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn qua từng bước để đảm bảo bạn được chăm sóc y tế và bồi thường xứng đáng.


BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG

Cho dù chấn thương tại nơi làm việc là do sơ suất hoặc tai nạn, hay do những vấn đề cột sống hoặc xương khớp do làm việc văn phòng lâu năm, bạn đều có quyền được bồi thường. Hãy để chúng tôi thương lượng với công ty bảo hiểm để đảm bảo tối đa quyền lợi của bạn.

Không Thắng Kiện Không Lấy Tiền!

CHÚNG TÔI LUÔN ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI CỦA TẤT CẢ MỌI KHÁCH HÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO TỐI ĐA MỨC BỒI THƯỜNG BẠN ĐƯỢC NHẬN.
KHÔNG CẦN TRẢ BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG THẮNG KIỆN TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN

Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Khách hàng của chúng tôi không phải trả bất kỳ chi phí nào cho đến khi vụ kiện của bạn được giải quyết. Nếu bạn bị thương hoặc bị đối xử bất công tại chỗ làm, gọi chúng tôi ngay lập tức để được tư vấn miễn phí.

Địa Điểm Văn Phòng

Văn Phòng Chính – Koreatown
3600 Wilshire Blvd., Suite 1815, Los Angeles, CA 90005

Văn Phòng Westwood
10940 Wilshire Blvd Suite 1600, Los Angeles, CA 90024

Số Điện Thoại (323) 922-2000
Email contact@marlispark.com